videonasofiberoskop

TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
poradnik pacjenta

Co robić, jeśli moje dziecko doznało urazu nerki?

Uraz jest to uszkodzenie struktury narządu lub tkanki z jego destrukcją w wyniku zewnętrznych czynników. U dzieci uszkodzenie nerki w wyniku urazu jest częstsze niż u dorosłych. Wynika to z tego, że u dzieci są bardziej elastyczne żebra, słabsza muskulatura brzucha, bardziej skąpa torebka tłuszczowa, nerki są proporcjonalnie większe i położone niżej. W wielu przypadkach diagnostyka po urazie wykrywa wady nerki wcześniej niewykryte. Dopiero po urazie okazuje się, że np. nerka jest wodonerczowo zmieniona z powodu wady wrodzonej. Wyjątkowym urazem nerek u noworodków są urazy okołoporodowe. Powstają one w wyniku tzw. porodów spontanicznych szybkich  (uliczny), po działaniach medycznych, manewrach ręcznych lub na podłożu zmian patologicznych nerek.

Urazy nerek mechanizm uszkodzenia

Sam mechanizm uszkodzenia nerki może być różny. Może to być nagłe wyhamowanie z przemieszczeniem nerki, a w konsekwencji rozciągnięcie naczyń i rozerwanie śródbłonka tętnic, co prowadzi do rozwarstwienie ściany naczynia i powstania skrzepu przyściennego. W innym mechanizmie dochodzi do zgniecenia,  przygniecenia nerki do kręgosłupa lub żeber. Istnieją również bardzo specyficzne przyczyny uszkodzenia nerki i moczowodu powstające wyłącznie u dzieci. Do takich należy oderwanie moczowodu od nerki w wyniku naciągnięcia moczowodu na wyrostkach poprzecznych kręgów i rozerwanie połączenia miedniczkowo-moczowodowego. Ten rodzaj urazu nie występuje u dorosłych.

 
Tomografia komputerowa , widoczny podtorebkowy  moczokrwiak wokół nerki lewej.

W większości krajów używa się skali międzynarodowej urazów nerek Amerykańskiego Towarzystwa urazowego (AAST Kidney injury scale), która dzieli urazy na pięć stopni w zależności od rozległości urazu. Na podstawie tej skali planowane jest leczenie. Niekiedy konieczne jest zobrazowanie naczyń nerkowych, ocenienie zakresu niedokrwienia nerki i wówczas wykonuje się badania z kontrastem tj Angiografia lub AngioCT.


Angiografia , pokazana strzałką amputacja tętnicy nerkowej po urazie .

Leczenie

Należy niezwłocznie po urazie okolicy brzucha, okolicy lędźwiowej udać się do lekarza , lub na SOR lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Urazy są groźne i czasami ich rozległość i zagrożenia z czasem narastają i postępują. Po wstępnej diagnostyce pacjent powinien być przyjęty do szpitala. Ogólne zalecenia i algorytmy postepowania nastawione są na leczenie zachowawcze czyli niezabiegowe.  Bezwzględne leżenie, stały monitoring parametrów, częste badania morfologii krwi i powtarzane badania obrazowe takie jak USG w wielu przypadkach są wystarczające. Techniki diagnostyczne, zwłaszcza tomografia komputerowa z kontrastem pozwala wcześnie precyzyjnie diagnozować i określić stopień urazu. Z powodu rozległości urazu i dodatkowych objawów np. nadciśnienia niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne. Klasyczne metody operacyjne są preferowane, ale nowe techniki w tym laparoskopia są również przydatne w diagnostyce jak i leczeniu urazów nerek. Zastosowanie nowych urządzeń, specjalnych narzędzi operacyjnych takich jak nóż harmoniczny, nóż utradźwiękowy znacznie usprawnia operacje, znacząco zmniejsza krwawienie i czas operacji, a także pozwala na resekcje uszkodzonego bieguna nerki i zabiegi nerkooszczędzające. Dlatego można ochronić pozostałą zdrową część nerki. W innym przypadku jeśli uszkodzenie nerki jest zbyt duże konieczne jest usuniecie całej nerki czyli nefrektomia.


Uraz nerki z oderwaniem bieguna , stan po zeszyciu nerki i uszczelnieniu tłuszczem. (zdjęcie śródoperacyjne)

projekt i wykonanie ©