videonasofiberoskop

TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
nasi lekarze

TELE TOPMEDYK

POROZMAWIAJ Z LEKARZEM

Porozmawiaj z lekarzem

TELEPORADY

W związku z epidemią koronawirusa i pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony dotyczących możliwości porozmawiania z lekarzem specjalistą, CD-L TOPMEDYK starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferuje możliwość telefonicznej porady lekarskiej udzielanej przez lekarza wybranej specjalizacji.
Koszt konsultacji telefonicznej według cennika wybranego lekarza specjalisty.

JAK TO DZIAŁA?

1. Umów konsultację.
Dzwoniąc pod numery telefonów: 123073812 lub 570752102 umów konsultację u wybranego specjalisty. W trakcie rozmowy z pracownikiem recepcji otrzymasz indywidualny, trzy cyfrowy numer.

2.  Zapłać za wizytę.
Konsultacja jest opłacana z góry, a więc jeszcze przed wykonaniem usługi.
W tym celu dokonaj przelewu kwoty, według cennika lekarza za wizytę, na konto Centrum Diagnostyczno- Leczniczego TOPMEDYK w Santander Bank
Nr rachunku : 23 1090 1665 0000 0001 3348 1500
W tytule przelewu podaj:
- imię i nazwisko pacjenta,
- otrzymany w trakcie rejestracji trzy cyfrowy numer,
- rodzaj konsultacji, np. konsultacja urologiczna.


Wszystkie te informacje są niezbędne abyśmy mogli powiązać płatność z konkretnym pacjentem. Ważne jest to, ażeby przelew dotarł do nas przed terminem zaplanowanej konsultacji telefonicznej . Aby tak było możesz wysłać przelew na dwa dni przed terminem teleporady lub skorzystać z droższej opcji tzw. przelewu natychmiastowego.

3. Prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres: gabinety@topmedyk.pl

Jeśli chcesz aby lekarz zapoznał się np. z wynikami badań, dokumentacją szpitalną lub inną dokumentacją medyczną, którą chciałbyś skonsultować z lekarzem, załącz ją do maila.

Prosimy, aby w temacie maila wpisać imię i nazwisko konsultowanego pacjenta oraz trzy cyfrowy numer podany w trakcie rejestracji telefonicznej. Jest to niezbędne, aby w prawidłowy sposób połączyć dokumentacje medyczną z konkretnym pacjentem oraz aby przekazać ją właściwemu lekarzowi, który będzie się z Państwem kontaktował.

4. Czekaj na telefon.

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą o umówionej porze, dzwoniąc z numeru:123073812 lub 570752102 lub z numeru zastrzeżonego. /PROSZĘ ODBIERAĆ TELEFONY Z NUMERU ZASTRZEŻONEGO JEŚLI OCZEKUJESZ NA TELEPORADĘ/ - DZWONIMY TYLKO 3X
Pamiętaj, żeby podawać lekarzowi prawdziwe informacje. Jeśli ułatwi Ci to rozmowę – możesz przygotować sobie pytania, które chciałbyś zadać.
Jednak ze względu na fakt, iż nasi doktorzy to czynni zawodowo lekarze specjaliści pracujący na co dzień w szpitalach i przychodniach, może się zdarzyć, że kontakt z  państwem ulegnie przesunięciu czasowemu. Dlatego też prosimy o przyjęcie tolerancji czasowej +/- 15 minut.  Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

5. Ponieważ ta konsultacja zostanie wpisany w Państwa dokumentacje medyczną, to lekarze podczas konsultacji mają możliwość wystawienia e-recepty czy zwolnienia lekarskiego, itp.

Należy jednak pamiętać, że konsultacja telefoniczna z lekarzem NIE STANOWI konsultacji medycznej, a jest jedynie formą rozmowy z lekarzem specjalistą.

Choć w trakcie rozmowy telefonicznej lekarz przeprowadzi wywiad, zapyta o objawy i na tej podstawie będzie próbował  postawić diagnozę, to jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że konsultacja na odległość nie zawsze może być skuteczna i  może się okazać, że tradycyjna konsultacja jest absolutnie niezbędna.

6. Wszystkie dane, w tym przesyłane wyniki badań itp. Pacjent podaje/przesyła dobrowolnie.

7. Decydując się na skorzystanie z tej formy porady lekarskiej Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TOPMEDYK w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej usługi.
 Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest TOPMEDYK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Republiki Korczakowskiej 19 lok.4, 30-867 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641208, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 6793134832., tel.: 12 307 38 12, 570 752 102, mail.: gabinety@topmedyk.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy nadto, iż:

• dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są dostępne u Administratora,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Dane wykorzystywane są również do zarządzania rezerwacjami terminów wizyt, oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, również w celach marketingowych.
•posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.2  w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta3. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

1. tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.
2. tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.
3. tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.

projekt i wykonanie ©