videonasofiberoskop

TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
nasi lekarze

Regulamin Rejestracji Online

Regulamin Rejestracji Online

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest TOPMEDYK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Republiki Korczakowskiej 19/LU.4, w Krakowie 30-867, tel.: 12 307 38 12, adres e-mail: gabinety@topmedyk.pl.
2. Celem zbierania danych jest rejestracja wizyty do gabinetu.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji wizyty do gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rejestracja.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem naszego podwykonawcy firmy PROASSIST Piaseczyńscy Sp. J. świadczącej usługi z zakresu rejestracji dla procesu rejestracji wizyty do gabinetu. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

projekt i wykonanie ©