TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
poradnik pacjenta

LAPAROSKOPIA U DZIECI

Wskazania i przeciwwskazania do laparoskopii u dzieci
Klinika Urologii Dziecięcej w Krakowie M. Wolnicki

- WIDEOENDOSKOPIA
- 1805 BOZZINI/ ENDOSKOP
- KELLING 1901/ TROCAR
- JACOBAEUS1910/ ENDOSKOP/INSUFLACJA
- TECHNIKA DIAGNOSTYCZNA -KOELIOSKOPIE
- BERNHEIM1911/ USA
- VERESS 1938/IGŁA
- CORTESI 1976/ UNDESCENDED TESTES

Advances in paediatric urology David A Diamond, Ivy H Y Chan, Andrew J A Holland, Michael P Kurtz, Caleb Nelson, Carlos R Estrada Jr, Stuart Bauer, Paul K H Tam Lancet 2017; 390: 1061–71 „The benefits of minimally invasive surgery and robot-assisted surgery compared with conventional surgery and non-operative treatments needs to be defined through large, multicentre, randomised controlled trials”. STAŁA DYSKUSJA

Advances in paediatric urology David A Diamond, Ivy H Y Chan, Andrew J A Holland, Michael P Kurtz, Caleb Nelson, Carlos R Estrada Jr, Stuart Bauer, Paul K H TamLancet 2017; 390: 1061–71 ROZWÓJ W UROLOGII DZIECIĘCEJ – PIELOPLASTYKA, REIMPLANTACJA - ROBOT
   PIELOPLASTYKA                                                          REIMPLANTACJA MOCZOWODU

WSKAZANIA ZMIENIAŁY SIĘ WRAZ Z ROZWOJEM SPRZETU JAK I UMIEJĘTNOŚCI
OD 1996 STAŁY WZROST MOŻLIWYCH ZASTOSOWAŃ
JAKOŚĆ SPRZĘTU
UMIEJĘTNOŚCI

WSKAZANIA LAPAROSKOPIA
PORTY:
WIELKOŚĆ
3mm /5mm
10mm/12mm
WIELKOŚĆ PORTÓW NIE ZMNIEJSZA RYZYKA PRZEPUKLIN W RANACH PO PORTACH
POPRAWA EFEKTU KOSMETYCZNEGO

ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH PORTÓW U DZIECI WIOTKIE POWŁOKI , MAŁA GRUBOŚĆ POWŁOK
JEDNORAZOWE
WIELORAZOWE
PORTY STEP
SILS

MINILAPAROTOMIA HASSONA POLECANA U DZIECI NIEWIELKIE ODLEGŁOŚCI
BARDZIEJ PRACOCHŁONNA

BEZPIECZNIEJSZA U DZIECI
/LICZNE PRACE/

ZASTOSOWANIE PROCEDUR LAPAROSKOPOWYCH
FUNKCJA DIAGNOSTYCZNA (np. DSD, jadra niebadalne)
USUNIĘCIE NARZĄDU (nephrektomia, adrenalektomia, orchiectomia)
ODTWORZENIE ANATOMICZNEJ CIĄGŁOŚCI LUB FUNKCJI (pieloplastyka, augmentacja, przetoka do cewnikowania).

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA
LAPAROSKOPII W PORÓWNANIU DO ZABIEGÓW KLASYCZNYCH
LEPSZY EFEKT KOSMETYCZNY
POWIĘKSZENIE OBRAZU I LEPSZA WIDOCZNOŚĆ
REDUKCJA BOLU POOPERACYJNEGO
KRÓTSZY POBYT W SZPITALU

MIS /MINIMAL INVASIVE SURGERY
CEL – ZMNIEJSZYĆ INWAZYJNOŚĆ PROCEDUR CHIRURGICZNYCH

OGRANICZYC USZKODZENIE TKANEK ŚCIANY BRZUCHA/ ZMNIEJSZYĆ INWAZYJNOŚC OPERACJI
ZREDUKOWAĆ BLIZNY POOPERACYJNE - EFEKT KOSMETYCZNY
JAK NAJKRÓTSZY OKRES POOPERACYJNY – SZYBKI PORÓT DO PEŁNEJ AKTYWNOŚCI/MNIEJ POWIKŁAŃ, POWRÓT DO PRACY RODZICÓW
CZAS TRWANIA OPERACJI/KRZYWA UCZENIA SIĘ/
KOSZTY????

WSKAZANIA – JAKI WYBRAC DOSTĘP

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE LAPAROSKOPII U DZIECI
Nephrektomia
Częściowa nefrektomia
Nephroureterectomy
Heminephroureterectomy
Antegrade continent enema
Varicocelectomy
Pyeloplastyka
Calyceal diverticulectomy
Ureterocalicostomy
Pyelolithotomy
Nephropexy
Renal cyst ablation
Renal denervation
Neovagina
Bladder diverticulectomy
Partial cystectomy
Appendicovesicostomy
Jądra niezstapione
Autoaugmentation
Adrenalectomy
Extravesical reimplant
Ureteroureterostomy
Tapered reimplant
Przezpęcherzowa reimplantacja
Ileocystoplasty
Sigmoidocystoplasty
Sacrocolpopexy
Usunięcie węzłów chłonnych zaotrzewnowych

CZĘSTOŚĆ POWIKŁAŃ PO OPERACJACH LAPAROSKOPOWYCH
ŚREDNIO OCENIANA NA 5.4%,
POWAŻNE KOMPLIKACJE 1.2%, KONWERSJA 0.4%

WSKAZANIA -LAPAROSKOPOWA NEFREKTOMIA/ NEFROURETEREKTOMIA
WRODZONA NERKA DYSPLASTYCZNA
NERKI POLICYSTOWATE
AFUNKCYJNE
NADCIŚNIENIE
WODONERCZE Z AFUNKCJĄ NERKI
NEFROPATIA REFLUKSOWA
UTRATA BIAŁKA W POŁĄCZENIU Z ZESPOŁEM NERCZYCOWYM
USUNIECIE NERKI PRZED TRANSPLANTACJĄ

WSKAZANIA -LAPAROSKOPOWA HEMINEFREKTOMIA
DYSPLAZJA UKŁADU GÓRNEGO
MOCZENIE MOCZODOWE U DZIEWCZYNEK
USUNIECIE UKŁADU DOLNEGO – NEFROPATIA REFLUKSOWA

WSKAZANIA - WODONERCZE PIELOPLASTYKA LAPAROSKOPOWA
ZWEŻENIE PRZEJŚCIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO OBJAWOWE
PROGRESJA WODONERCZA W KOLEJNYCH BADANIACH OBRAZOWYCH

OGRANICZENIA
MAŁA MIEDNICZKA ZEWNĄTRZNERKOWA
WCZEŚNIEJSZE ZABIEGI NA NERCE
WARIANTY ANATOMICZNE –NERKA PODKOWIASTA
WIEK PACJENTA – PONIŻEJ   12MSC

WSKAZANIA – DO LAPAROSKOPOWEJ ADRENALEKTOMII
PHEOCHROMOCYTOMA
ADRENAL ADENOMA
ZESPÓŁ CUSHINGA
NEUROBLASTOMA

OGRANICZENIA
WCZEŚNIEJSZE ZABIEGI CHIRURGICZNE
DUŻE GUZY POWYZEJ 8CM

WSKAZANIA ODPŁYWY PECHERZOWO- MOCZODOWE
ZEWNATRZPECHERZOWA REIMPLANTACJA MOCZOWODU LICH-GREGOIR
TRUDNY TECHNICZNIE
WEWNATRZPECHERZOWA REIMPLANTACJA

LAPAROSKOPOWE USUNIĘCIE KAMIENI MOCZOWYCH PIELOLITOTHOMIA CYSTOLITHOTOMIA
ALTERNATYWA DO OPERACJI Z OTWARCIA
USUNIECIE KAMIENI Z PECHERZA
USUNIECIE Z MOCZOWODU

WSKAZANIA – JĄDRA NIEBADALNE MOŻLIWY SZEROKI DOSTĘP
UZYCIE TYCH SAMYCH PORTÓW:
UWIDACZNIA JADRA BRZUSZNE PO OBU STRONACH
POZWALA PRZEŚLEDZIĆ NASIENIOWÓD NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DO WEJŚCIA DO KANAŁU PACHWINOWEGO

WSKAZANIA – LAPAROSKOPIA ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO
BÓL
POWIEKSZANIE ŻYLAKÓW,
III  STOPIEŃ W SKALI DUBINA AMELARA
ROZMIEKANIE GONADY, POMNIEJSZANIE GONADY

DSD
WAZNA ROLA W DIAGNOSTYCE JAK I LECZENIU
POZWALA NA UWIDOCZNIENIE: POZOSTAŁOŚCI MULLEROWSKICH
MACICY
GONAD
NASIENIOWODÓW

UMOŻLIWIA
BIOPSJE GONAD
USUNIECIE DYSGENETYCZNYCH GONAD

REKONSTRUKCJA POCHWY
ZESPÓŁ ROKITAŃSKIEGO

PRZECIWSKAZANIA DO OPERACJI LAPAROSKOPOWYCH
ZMNIEJSZONA POJEMNOŚCI PŁUC
WADA SERCA
KOAGULOPATIE/ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA
SEPSA
CHOROBA NOWOTWOROWA / GUZ WILMSA, MOZLIWOŚĆ USZKODZENIA , BRAK PROCEDURY W SCHEMACIE LECZENIA
GUZ Z ROZPOZNANIEM ADRENAL CARCINOMA/GUZ NADNERCZA

PRZECIWSKAZANIA LAPAROSKOPIA U DZIECI WPŁYW NA ORGANIZM DZIECKA/ WPŁYW INSUFLACJI
WZRASTA TĘTNO I ŚREDNIE CIŚNIENIE KRWI WZRASTA NAPŁYW ZYLNY.
WPŁYW NA NERKI Z POWODU INSUFLACJI MANIFESTUJE SIĘ ZMNIEJSZENIEM FILTRACJI KŁĘBKOWEJ I ZMNIEJSZENIEM PRODUKCJI MOCZU.

DSD WSKAZANIA
UŻYCIE LAPAROSKOPII:
DIAGNOZA
PLANOWANIE STRATEGII TERAPEUTYCZNEJ
LECZENIE

WSKAZANIA DSD LAPAROSKOPIA
MIESZANA DYSGENEZJA GONAD
ZESPÓŁ PŁODOWEJ REGRESJI GONAD
ZESPÓŁ NIEWRAŻLIWOŚCI NA ANDROGENY
OVOTESTIS
PMDS
JĄDRA NIEBADALNE

ZASTOSOWANIE LAPAROSKOPII DSD
GONADECTOMIA/WYSOKIE RYZYKO
WYCINEK /OCENA DIAGNOSTYCZNA
USUNIECIE MDR/Mullerian Duct Remnant –POZOSTAŁOŚCI MULLEROWSKIE WYMAGAJACE USUNIĘCIA

LAPAROSKOPIA WSKAZANIA BARCELONA 2017 TRENDY
ZABIEGI OPERACYJNE W ASYŚCIE LAPAROSKOPII, ROBOT
USUNIECIE GUZA NERKI +LAPAROSKOPOWE USUNIECIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH ZAOTRZEWNOWYCH/RMS OKOŁOJADROWY
HEMINEFREKTOMIA- USUNIECIE GUZA NERKI /METANEPHRIC STROMAL TUMOR, CYSTIC NEPHROMA
MOCZOWÓD RETROCAVALNY – ZESPOLENIE MOCZOWODU
USUNIECIE STRUKTUR MULLEROWSKICH +ORCHIDOPEXIA
ZEWNATRZPĘCHERZOWA REIMPLANTACJA MOCZOWODU
VAGINOPLASTYKA

ROZSZERZANIE WSKAZAŃ - OBECNE MOŻLIWOŚCI
MINIATURYZACJA
ROBOTY
HDTV/4K
3D
SILS

LAPAROSKOPOWE TECHNIKI Z JEDNEGO NACIĘCIA LEPSZY EFEKT KOSMETYCZNY WSKAZANIA???
SILS- single incision laparoscopic surgery
OPERACJE Z JEDNEGO NACIĘCIA
KONIECZNE SPECJALNE INSTRUMENTARIUM
FLEXIBLE/ROTICULATORY
NARZĘDZIA Z ZAGIĘCIEM KĄTOWYM

OPUS – one port umbilical surgery
LESS – laparo-endoscopic single site surgery
NOTES- natural orifice transluminal endoscopic surgery
SPA – single port acces

projekt i wykonanie ©