Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
12 307 38 12 ; 570 752 102
gabinety@topmedyk.pl

Aleksander Zeliaś

Dr n.med. Aleksander Zeliaś
Kardiolog specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

Zatrudnienie:
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - starszy asystent;
Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe „Medicina”;
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - Zespoły Śmigłowcowej Służby Ratunkowej (HEMS)

Umiejętności zawodowe:
Kwalifikacja do diagnostyki inwazyjnej tętnic wieńcowych (koronarografii), przeprowadzanie zabiegów angioplastyki wieńcowej (samodzielny operator)
Opieka kardiologiczna i anestezjologiczna nad chorym wysokiego ryzyka oraz znajomość i biegłe stosowanie zaawansowanych metod intensywnej terapii w przypadku wystąpienia powikłań
Możliwość konsultacji w poradni kardiologicznej przyszpitalnej
Bezpośrednia i kompleksowa opieka nad pacjentem w trakcie hospitalizacji oraz po wypisie
Diagnostyka nieinwazyjna chorób sercowo-naczyniowych - badania echokardiograficzne oraz USG tętnic dogłowowych
Konsultacje kardiologiczne i anestezjologiczne do operacji serca i pozasercowych
Wykonanie i interpretacja badania holtera ciśnieniowego
Wykonanie i interpretacja badania EKG spoczynkowego
Kierowanie na badanie Holter EKG oraz interpretacja wyników
Kierowanie na badania angio-CT tętnic wieńcowych, CT i MRI serca oraz interpretacja wyników
Kierowanie na badania EKG wysiłkowego, stres ECHO, scyntygrafii serca oraz interpretacja wyników
Znieczulanie pacjentów „obciążonych kardiologicznie” do operacji pozasercowych

Specjalne zainteresowania zawodowe:
Zabiegi wieńcowe wysokiego ryzyka - choroba wielonaczyniowa, zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej, chorzy z upośledzoną funkcją lewej komory serca
Wspomaganie mechaniczne układu krążenia
Przeprowadzanie zabiegów udrożnienia przewlekle niedrożnych tętnic,
Rotablacja wieńcowa
Zabiegi wewnątrznaczyniowe na tętnicach szyjnych
Opieka przewlekła nad chorymi z niewydolnością serca
Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca
Intensywna Terapia kardiologiczna
Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia
Ratownictwo medyczne - zastosowanie USG w opiece przedszpitalnej

projekt i wykonanie ©