Informujemy iż w miesiącu lutym, diagnostyka w naszych gabinetach odbywa się tylko w czwartki od 7:30 - 10:00

TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
lekarz specjalista

Andrzej Machnik

Dr n.med. Andrzej Machnik
specjalista kardiolog

Miejsce zatrudnienia i stanowisko:
•  Oddział Kliniczny Kliniki Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie od 2005r, Stanowisko Starszy Asystent,

Szczególne tematy zainteresowań w dziedzinie medycyny:
•  Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca (samodzielny operator z certyfikatem AISN PTK, ponad 1000 samodzielne wykonanych zabiegów terapeutycznych w ramach kardiologii interwencyjnej),
•  Intensywna Terapia  Kardiologiczna,
•  Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej,
•  Inwazyjne leczenie koarktacji aorty,

Przebieg pracy naukowej:
•  2003r - ukończenie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
•  2011r - obrona pracy doktorskiej DZIAŁANIE  SIMWASTATYNY  W  MONOTERAPII  I  W  SKOJARZENIU Z  EZETYMIBEM  NA  PARAMETRY  HEMOSTAZY  I  STANU  ZAPALNEGO U  CHORYCH  PO  ŚWIEŻYM  ZAWALE  SERCA, Promotor prof. dr hab. n med. Anetta Undas
•  2012r – uzyskanie specjalizacji z kardiologii, Kierownik Specjalizacji prof. dr hab. n med. Krzysztof Żmudka
•  Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
•  Publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach o tematyce kardiologicznej  (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Kardiologia Polska, Journal of Cardiovascular Pharmacology,  American Heart Journal),
•  Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (JIM, EuroPCR)
•  Współudział w międzynarodowych rejestrach i badaniach klinicznych,

projekt i wykonanie ©