Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
12 307 38 12 ; 570 752 102
gabinety@topmedyk.pl

Barbara Jasiewicz - Honkisz

Dr n.med. Barbara Jasiewicz - Honkisz

Specjalista alergolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Na co dzień pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii oraz Klinice Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CMUJ jako adiunkt. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń alergicznych, prowadzi program lekowy z omalizumabem dla pacjentów z ciężką uczuleniową astmą oskrzelową.

• Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
• 2009 rok -  obroniła tytuł doktora nauk medycznych,
• 2010 rok - uzyskała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych,
• 2014 rok - uzyskała specjalizację z alergologii.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na oddziałach szpitalnych i w ambulatoriach, jak również w trakcie odbywania zagranicznych staży.
Bierze udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych z dziedziny alergologii, pediatrii i chorób wewnętrznych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa alergologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich.

Choroby:
• alergia dróg oddechowych
• alergia na leki
• alergia pokarmowa
• pokrzywka
• atopowe zapalenie skóry

projekt i wykonanie ©