TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
lekarz specjalista

Tomasz Klekawka

Dr n.med. Tomasz Klekawka
Specjalista pediatrii
Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

Choroby wieku dziecięcego
Opieka nad dzieckiem zdrowym
Szczepienia
Choroby nowotworowe
Choroby krwi

W tym:
• Nieprawidłowości morfologii krwi
- Niedokrwistości wieku dziecięcego
- Małopłytkowości
- Leukopenie / Agranulocytozy
• Powiększenie węzłów chłonnych
• Zespoły mielodysplastyczne
• Zespoły mieloproliferacyjne
• Białaczki ostre (Ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka mieloblastyczna)
• Chłoniaki nieziarnicze
• Chłoniak Hodgkina / (choroba Hodgkina, ziarnica złośliwa)
• Guzy lite wieku dziecięcego: neuroblastoma, nephroblastoma/guz Wilmsa, mięsaki tkanek miękkich, mięsak kościopochodny (osteosarcoma), guzy z pierwotnych komórek płciowych, inne guzy lite wieku dziecięcego

 

projekt i wykonanie ©